Archiwum miesięczne:

Rozdzielność majątkowa

Rozdzielność majątkowa   Z chwilą zawarcia związku małżeńskiego powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością…
Więcej

Utrudnianie kontaktów

Utrudnianie kontaktów z dzieckiem   W życiu osobistym spotykają nas najróżniejsze sytuacje. Nasz związek/małżeństwo rozpada się z powodu zdrady, utraty zaufania, braku wsparcia ze strony partnera życiowego. Wszystkie te wydarzenia są wyjątkowo trudnym okresem w życiu każdego człowieka. Kiedy zostaniemy…
Więcej