Archiwum miesięczne:

Podejrzany w postępowaniu przygotowawczym

Podejrzany w postępowaniu przygotowawczym   Kogo uważa się za podejrzanego? Za podejrzanego uważa się osobę wobec której wydano postanowienie o przedstawieniu zarzutów albo której bez wydania takiego postanowienia postawiono zarzut w związku z rozpoczęciem przesłuchania w charakterze podejrzanego. Fakt, iż…
Więcej

Podział majątku – kiedy można go dokonać?

Podział majątku – kiedy można go dokonać?   Z dniem wstąpienia w związek małżeński powstaje między małżonkami wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca wszystkie przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez małżonków. Sytuacji tej można uniknąć zawierając małżeńską umowę majątkową….
Więcej