Archiwum miesięczne:

Ograniczenie władzy rodzicielskiej

Czym jest władza rodzicielska? Dziecko od chwili urodzenia aż do uzyskania pełnoletności pozostaje pod władzą rodzicielską swoich rodziców. Jeżeli jedno z rodziców nie żyje albo nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych, władza rodzicielska przysługuje drugiemu z rodziców. To samo dotyczy…
Więcej