Alimenty na żonę po rozwodzie

Alimenty na żonę po rozwodzie

Alimenty na żonę po rozwodzie

Alimenty na żonę po rozwodzie


Sprawy rozwodowe należą do najcześciej przeprowadzanych w sądach rodzinnych spraw. Z każdym rokiem spraw rozwodowych jest coraz więcej jednak bardzo często słyszę w kancelarii stwierdzenie “nie mogę się rozwieść bo nie będę miała z czego żyć”. Brak środków finansowych zapewniających utrzymanie niestety nadal stanowi jedną z głównych przyczyn dla których ludzie nie decydują się na rozstanie i pozostają w nieszczęśliwym związku. Rozstający się małżonkowie nie wiedzą bowiem jednak, że koniec małżeństwa nie jest równoznaczny z zaprzestaniem wszelkiej pomocy czy też wsparcia w tym wsparcia finansowego. Sprawa o alimenty na żonę po rozwodzie (statystycznie takich spraw jest zdecydowania więcej niż spraw o alimenty na byłego męża) nie jest sprawą nietypową czy rzadką. Bardzo często to właśnie była żona pozostaje bez środków do życia lub też po prostu standard jej życia ulega zdecydowanemu pogorszeniu. Nie sposób zatem dziwić się, że sprawy o alimenty na żonę po rozwodzie nie należą do rzadkich.

Alimenty na żonę po rozwodzie a rozwód bez orzeczenia o winie


Jeżeli małżonkowie zdecydowali się na uzyskanie rozwiązania małżeństwa bez wskazywania, które z nich ponosi winę za rozpad małżeństwa to wówczas każdy z nich przez okres 5 lat może domagać się finansowej pomocy od drugiego małżonka.

Ważne!

 Alimenty na żonę po rozwodzie, w którym nie było orzeczenia o winie należą się jedynie gdy pozostaje ona w NIEDOSTATKU. Jako niedostatek rozumiany jest brak środków niezbędnych do zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych. 

Częstą przyczyną niedostatku jest niemożność podjęcia pracy z uwagi na ciężką chorobę czy też konieczność sprawowania osobistej opieki nad wspólnym małoletnim dzieckiem byłych małżonków. Podkreślenia wymaga jednak fakt, iż  w wypadku gdy dziecko może iść już np do przedszkola to sąd może przyjąć, iż matka dziecka mogłaby podjąć chociażby częściowe zatrudnienie, które pozwoli jej samodzielnie pokrywać swoje potrzeby.

Alimenty na żonę po rozwodzie a rozwód z winy obojga małżonków


Jeżeli oboje małżonków zostało uznanych za winnych rozpadu związku małżeńskiego to wówczas byli małżonkowie DOŻYWOTNIO mogą wystąpić o alimenty w wypadku gdy będą znajdowali się w NIEDOSTATKU.

Zwróć uwagę! 

Różnica w zakresie obowiązku alimentacyjnego pomiędzy byłymi małżonkami rozstającymi się bez orzekania o winie oraz z winy obojga małżonków sprowadza się do DŁUGOŚCI OKRESU przez jaki mogą oni zostać potencjalnie zobowiązani do płacenia alimentów. 

Alimenty na żonę po rozwodzie a rozwód z wyłącznej winy męża


Jeżeli w zapadłym wyroku rozwodowym zostało wskazane, że wyłącznie winnym rozpadu związku małżeńskiego jest mąż to wówczas jego żona może żądać od niego alimentów jeżeli rozwód pociągnął za sobą istotne pogorszenie jej sytuacji materialnej.

Ważne!

Obowiązek alimentacyjny jest w takiej sytuacji dożywotni. 

Sam zatem fakt, iż na skutek rozwodu sytuacja finansowa żony uległa pogorszeniu daje jej już prawo do wystąpienia do sądu z żądaniem zasądzenia na jej rzecz alimentów. W takim wypadku sąd będzie badał jak wyglądałaby sytuacja byłej żony gdyby do rozwodu nie doszło i jak sytuacja przedstawia się w chwili obecnej. Jest to zatem jedyna sytuacja, w której alimenty na żonę po rozwodzie należą się nawet wówczas gdy nie pozostaje ona w niedostatku, a jednie jej sytuacja materialna po rozwodzie istotnie się pogorszyła.

Więcej informacji na temat różnić w rozwodzie bez orzekania o winy, z orzeczeniem winy obojga małżonków oraz z wyłącznej winy jednego małżonka znajdziesz w artykule “Rozwód z orzeczeniem o winie czy rozwód bez orzekania o winie” .

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *