Archiwum autora:

Jazda po alkoholu

Przestępstwami przeciwko rodzinie nie są jedynie czyny, które wiążą się ze stosowaniem przemocy fizycznej, psychicznej czy też ekonomicznej. Przestępstwem przeciwko rodzinie nieokreślonym może wprost w żadnej ustawie, jest pozbawienie rodziny stabilności i poczucia bezpieczeństwa. W polskim społeczeństwie wiąże się to niestety…
Więcej

Uporczywa niealimentacja – zmiany (czerwiec 2017)

Rządowy projekt zmian przepisów karnych obejmuje swoim zakresem zmianę w odnośnie karania sprawców przestępstwa jakim jest uporczywa niealimentacja. Zgodnie z rządowym projektem za uporczywą niealimentację odpowie osoba, która: “uchyla się od wykonania obowiązku alimentacyjnego określonego co do wysokości orzeczeniem sądowym, ugodą…
Więcej