Jazda po alkoholu

jazda po alkoholu

jazda po alkoholu

Przestępstwami przeciwko rodzinie nie są jedynie czyny, które wiążą się ze stosowaniem przemocy fizycznej, psychicznej czy też ekonomicznej. Przestępstwem przeciwko rodzinie nieokreślonym może wprost w żadnej ustawie, jest pozbawienie rodziny stabilności i poczucia bezpieczeństwa. W polskim społeczeństwie wiąże się to niestety bardzo często z nadużywaniem przez jednego z jej członków alkoholu. Trudno bowiem przyjąć aby osoba nadużywająca alkoholu była jakąkolwiek opoką dla swojej rodziny. Jazda po alkoholu stanowi według danych statystycznych jedno z najczęściej popełnianych przestępstw w polskim społeczeństwie. Kierowanie samochodem pod wpływem alkoholu stanowi zagrożenie zarówno dla samego nietrzeźwego kierowcy jak i dla pozostałych uczestników ruchu drogowego.

Szczegółowe informacje na temat jazdy po alkoholu i wiążących się z nią konsekwencji znajdzie w artykule “Jazda pod wpływem alkoholu“.

Kiedy jazda po alkoholu samochodem stanowi przestępstwo a kiedy wykroczenie?


Ustawodawca zdecydował się w wypadku jazdy po alkoholu na postawienie bardzo jasnej granicy między przestępstwem a wykroczeniem.

Ważne!

Jazda po alkoholu stanowi przestępstwo, gdy zawartość alkoholu w 1 dm3 wydychanego przez sprawcę powietrza przekracza 0,25 mg albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość lub inaczej gdy zawartość alkoholu we krwi przekracza 0,5 promila albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość.

Jazda po alkoholu stanowi wykroczenie, gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi lub prowadzi do stężenia we krwi od 0,2‰ do 0,5‰ alkoholu albo obecności w wydychanym powietrzu od 0,1 mg do 0,25 mg alkoholu w 1 dm3

Przeprowadzenie przez policjanta prostego badania alkomatem pozwala zatem na szybkie ustalenie czy mamy do czynienia z przestępstwem czy też z wykroczeniem. Oczywiście taki alkomat może się mylić. Przyjmuje się jednak, że margines błędu w takim badaniu nie przekracza jednak wartości rzędu 0,01 – 0,02 mg.

Jakie konsekwencję wiążą się z jazda po alkoholu w wypadku przestępstwa i wykroczenia?


Poza różnicą w nazwie- wykroczenie vs przestępstwo, i zamieszczeniem regulujących te dwa czyny przepisów w innych ustawach (kodeks wykroczeń – kodeks karny) konsekwencje związane z przestępstwem jazdy po alkoholu oraz z wykroczeniem jazdy po alkoholu są zdecydowanie odmienne. Nie trudno jest się domyślić, iż konsekwencje związane z przestępstwem jazdy po alkoholu są poważniejsze niż z wykroczeniem.

Gdy jazda po alkoholu stanowi przestępstwo:

  • osoba skazana widnieje w Krajowym Rejestrze Karnym (wyjątek stanowi warunkowe umorzenie postępowania – więcej informacji na jego temat znajdziesz w artykule “Co oznacza, iż postępowanie zostało warunkowo umorzone“),
  • obligatoryjnie orzeka się środek karny w postaci pozbawienia prawa jazdy na okres od 3 do 15 lat (wyjątek stanowi warunkowe umorzenie postępowania),
  • obligatoryjnie orzeka się świadczenie pieniężne w wysokości nie niższej niż 5 tys. zł na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej,
  • następuje skazanie na karę grzywny, ograniczenia wolności trwającą najkrócej miesiąc, najdłużej 2 lata lub karę pozbawienia wolności do lat 2.

Jeżeli zostałeś złapany za jazdę po alkoholu i potrzebujesz pomocy adwokata w Krakowie skontaktuj się z naszą kancelarią. Adres kancelarii znajdziesz TUTAJ.

Gdy jazda po alkoholu stanowi wykroczenie: 

  • osoba skazana  NIE widnieje w Krajowym Rejestrze Karnym, a zatem można uzyskać zaświadczenie o swojej niekaralności (wyjątek stanowi skazanie na karę aresztu),
  • obligatoryjnie orzeka się środek karny w postaci pozbawienia prawa jazdy na okres od 6 miesięcy do lat 3 lat (w wyjątkowych okolicznościach istnieje szansa na nadzwyczajne złagodzenie kary i odstąpienie od orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów),
  • następuje skazanie na karę aresztu do 30 dni lub też karę grzywny w wysokości od 50 do 5 tys. zł.

Podsumowanie


Bardzo często utrata prawa jazdy stanowi najbardziej dotkliwą karę dla osób, którym zdarzyło się prowadzić samochód pod wpływem alkoholu. Nawet jeżeli jest to zdarzenie odosobnione w ich dotychczasowym życiorysie to sądy niechętnie i rzadko godzą się na rezygnację z orzeczenia tego środka. Pomoc adwokata może się tu okazać niezwykle ważna i potrzebna. Utrata prawa jazdy może wiązać się niestety z utratą pracy a więc utratą środków finansowych niezbędnych do zaspokojenia potrzeb rodziny. Nie powinno budzić zatem żadnych wątpliwości, iż jazda po alkoholu i związane z nią konsekwencje stanowią czyn zabroniony, którego popełnienie stanowi jedno z przestępstw godzących w dobro całej rodziny, a nie tylko dobro samego sprawcy.

 

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *