jazda po użyciu alkoholu

jazda po użyciu alkoholu

jazda po użyciu alkoholu

Jazda po użyciu alkoholu jako wykroczenie przeciwko całej rodzinie


Na tzw pierwszy rzut oka może wydawać, się iż wpis odnośnie jazdy po użyciu alkoholu nie powinien znajdować się na tym blogu. Niestety stwierdzić należy, że jazda po użyciu alkoholu i konsekwencje jakie się z nią wiążą, ma bardzo często wpływ na całą rodzinę a nie jedynie na jej sprawcę. Jazda po użyciu alkoholu stanowi tylko a może wykroczenie określone w artykule 87 kodeksu wykroczeń. Gdy słyszymy, że jakiś czyn stanowi jedynie wykroczenie to wydaje nam, się że nie ma się czym przejmować. Nic bardziej błędnego! Konsekwencje jakie wiążą się z popełnieniem tego wykroczenia mogą być niezwykle dotkliwe dla sprawcy oraz całej jego rodziny .

Art. 87 kodeksu wykroczeń

§ 1. Kto, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega karze aresztu albo grzywny nie niższej niż 50 złotych.

§ 1a. Tej samej karze podlega, kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem podobnie działającego środka, prowadzi na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu inny pojazd niż określony w § 1.

§ 2. Kto, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, prowadzi na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu inny pojazd niż określony w § 1, podlega karze aresztu do 14 dni albo karze grzywny.

§ 3. W razie popełnienia wykroczenia określonego w § 1 orzeka się zakaz prowadzenia pojazdów.

§ 4. W razie popełnienia wykroczenia określonego w § 1a lub 2 można orzec zakaz prowadzenia pojazdów innych niż określone w § 1.

Nie trudno jest wyobrazić sobie sytuację, w której po wypiciu zaledwie kilku piw poprzedniego wieczoru, na drugi dzień rano czujemy się doskonale i wsiadamy za kierownicę. Dopiero podczas rutynowej kontroli przeprowadzanej przez policję wielu kierowców dowiaduje, się że w ich organizmie jest jeszcze alkohol. Tak mały błąd, nierozważna decyzja o prowadzeniu samochodu może w niezwykle poważny sposób wpłynąć na życie kierowcy i jego całej rodziny.

Poza koniecznością poniesienia kary przez sprawcę należy również pamiętać, iż jazda po użyciu alkoholu stanowi czyn zabroniony o niezwykle silnym negatywnym odbiorze społecznym. Kierowca znajdujący się pod wpływem alkoholu stanowi bowiem zagrożenie nie tylko dla samego siebie ale również dla wszystkich uczestników ruchu drogowego, w tym innych kierowców czy też pieszych.

Ważne!

Stan po użyciu alkoholu zachodzi wówczas gdy zawartość alkoholu w organizmie kierującego pojazdem wynosi lub prowadzi do stężenia we krwi od 0,2‰ do 0,5‰ alkoholu albo obecności w wydychanym powietrzu od 0,1 mg do 0,25 mg alkoholu w 1 dm3.

Najpoważniejsze konsekwencje związane z jazdą po użyciu alkoholu


Sprawca wykroczenia z art. 87 kw musi się liczyć z koniecznością poniesienia jednej z następujących kar:

  • kary aresztu w wymiarze od 5 do 30 dni;
  • kary grzywny w wysokości od 5 do 5 tysięcy złotych;

Zwróć uwagę!

W wypadku popełnienia wykroczenia z art. 87 kw, sąd zobligowany jest orzec zakaz prowadzenia pojazdów w wymiarze od 6 miesięcy do lat 3. 

Utrata prawa jazdy oznacza natomiast dla wielu osób utratę pracy, która stanowi jedyne źródło utrzymania dla całej rodziny.

Czy w wypadku jazda po użyciu alkoholu można walczyć o zachowanie prawa jazdy?


Walka o zachowanie prawa jazdy nie jest w tym wypadku łatwa. Nie oznacza to jednak, iż jest całkowicie niemożliwa. Pomimo, iż sąd jest niejako zmuszany przez ustawodawcę do nałożenia na sprawcę zakazu prowadzenia pojazdów to w przepisach są pewne instytucje, które w wyjątkowych wypadkach pozwalają sądowi zrezygnować z orzeczenia tego środka. Taką instytucją jest przede wszystkim nadzwyczajne złagodzenie kary. Aby móc walczyć o jego zastosowanie i zachowanie uprawnień do kierowania samochodami należy wykazać:

  • szczególne okoliczności czynu, które powodują, iż odstąpienie od zakazu prowadzenia pojazdów jest w naszym wypadku uzasadnione (np konieczność prowadzenia samochodu była spowodowana niezwykle ważną taką jak zakup niezbędnych leków itp);
  • warunki i właściwości osobiste kierującego samochodem uzasadniają rezygnację z zabrania mu prawa jazdy (np sprawca nie był nigdy wcześniej karany, prawo jazdy jest mu niezbędne do wykonywania pracy, sprawca jest jedynym żywicielem rodziny, prawo jazdy są niezbędne sprawcy aby móc pomagać schorowanym krewnym, którymi się stale opiekuje itp).

Rada!

Jeżeli nie wiesz czy w Twojej sprawie możliwa i uzasadniona jest walka o zachowanie prawa jazdy, udaj się po poradę do profesjonalnego adwokata zajmującego się tego rodzaju sprawami. Fachowiec pomoże ocenić Ci czy jest szansa na uniknięcie zakazu prowadzenia pojazdów. 

Jak zatem widać z początku wydająca się niezwykle błahą sprawa o wykroczenie może mieć znaczący wpływ na życie samego sprawcy ale i całej jego rodziny. Utrata prawa jazdy, z którą często wiąże się utrata wykonywanej pracy i niemożność znalezienia nowego zatrudnienia w sposób znaczący wpływa na funkcjonowanie całej rodziny.

Więcej szczegółowych informacji na temat przestępstwa i wykroczenia jazdy pod wpływem alkoholu znajdziesz w artykule “Jazda pod wpływem alkoholu“.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *