Kontakty z dzieckiem

Ograniczenie władzy rodzicielskiej

Czym jest władza rodzicielska? Dziecko od chwili urodzenia aż do uzyskania pełnoletności pozostaje pod władzą rodzicielską swoich rodziców. Jeżeli jedno z rodziców nie żyje albo nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych, władza rodzicielska przysługuje drugiemu z rodziców. To samo dotyczy…
Więcej

Pozbawienie praw rodzicielskich

Pozbawienie praw rodzicielskich   W związku z bardzo częstymi zapytaniami jakie kierują do mnie czytelnicy naszego bloga odnośnie władzy rodzicielskiej, postanowiłam wyjaśnić kilka kwestii związanych z jej posiadaniem czy też-przede wszystkim- pozbawieniem. Najważniejszyn jest, aby zrozumieć istotę władzy rodzicielskiej. Przede…
Więcej

Opiniowanie przez RODK w sprawach rodzinnych niekonstytucyjne!

Opiniowanie przez RODK w sprawach rodzinnych niekonstytucyjne! Opiniowanie RODK w sprawach rodzinnych zostało uznane za niekonstytucyjne. W wyroku ogłoszonym w dniu 28 października 2015 roku Trybunał Konstytucyjny wskazał, iż  zakres działania ośrodków powinien w szczególności obejmować „diagnozowanie nieletnich i ich środowiska…
Więcej

Utrudnianie kontaktów

Utrudnianie kontaktów z dzieckiem   W życiu osobistym spotykają nas najróżniejsze sytuacje. Nasz związek/małżeństwo rozpada się z powodu zdrady, utraty zaufania, braku wsparcia ze strony partnera życiowego. Wszystkie te wydarzenia są wyjątkowo trudnym okresem w życiu każdego człowieka. Kiedy zostaniemy…
Więcej