Podział Majątku

Podział majątku po rozwodzie

 Podział majątku po rozwodzie   „Małżonek chce mnie okraść”- takie zdanie często towarzyszy pierwszej wizycie w kancelarii osoby, która zaczyna sprawę o podział majątku po rozwodzie. Sprzedaż samochodu zaraz przed rozwodem, likwidacja konta bankowego gdy czujemy, że małżeństwo chyli się…
Więcej

Podział majątku – kiedy można go dokonać?

Podział majątku – kiedy można go dokonać?   Z dniem wstąpienia w związek małżeński powstaje między małżonkami wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca wszystkie przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez małżonków. Sytuacji tej można uniknąć zawierając małżeńską umowę majątkową….
Więcej

Rozdzielność majątkowa

Rozdzielność majątkowa   Z chwilą zawarcia związku małżeńskiego powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością…
Więcej