Przestępstwa przeciwko rodzinie

Jazda po alkoholu

Przestępstwami przeciwko rodzinie nie są jedynie czyny, które wiążą się ze stosowaniem przemocy fizycznej, psychicznej czy też ekonomicznej. Przestępstwem przeciwko rodzinie nieokreślonym może wprost w żadnej ustawie, jest pozbawienie rodziny stabilności i poczucia bezpieczeństwa. W polskim społeczeństwie wiąże się to niestety…
Więcej

Uporczywa niealimentacja – zmiany (czerwiec 2017)

Rządowy projekt zmian przepisów karnych obejmuje swoim zakresem zmianę w odnośnie karania sprawców przestępstwa jakim jest uporczywa niealimentacja. Zgodnie z rządowym projektem za uporczywą niealimentację odpowie osoba, która: “uchyla się od wykonania obowiązku alimentacyjnego określonego co do wysokości orzeczeniem sądowym, ugodą…
Więcej

Podejrzany w postępowaniu przygotowawczym

Podejrzany w postępowaniu przygotowawczym   Kogo uważa się za podejrzanego? Za podejrzanego uważa się osobę wobec której wydano postanowienie o przedstawieniu zarzutów albo której bez wydania takiego postanowienia postawiono zarzut w związku z rozpoczęciem przesłuchania w charakterze podejrzanego. Fakt, iż…
Więcej

Art 209 kk przestępstwo niealimentacji

Art 209 kk Rodzina stanowi podstawową grupę społeczną, na której opiera się całe społeczeństwo. Ochrona jaką państwo roztacza nad tą podstawową komórką społeczną, przejawia się między innymi w reakcji prawnokarnej względem osób popełniających przestępstwa godzące w jej dobro. Nie ulega…
Więcej