Tag Archive: rozwód

Podział majątku – kiedy można go dokonać?

Podział majątku – kiedy można go dokonać?   Z dniem wstąpienia w związek małżeński powstaje między małżonkami wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca wszystkie przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez małżonków. Sytuacji tej można uniknąć zawierając małżeńską umowę majątkową….
Więcej