Tag Archive: uchylanie się od alimentów

Uporczywa niealimentacja – zmiany (czerwiec 2017)

Rządowy projekt zmian przepisów karnych obejmuje swoim zakresem zmianę w odnośnie karania sprawców przestępstwa jakim jest uporczywa niealimentacja. Zgodnie z rządowym projektem za uporczywą niealimentację odpowie osoba, która: “uchyla się od wykonania obowiązku alimentacyjnego określonego co do wysokości orzeczeniem sądowym, ugodą…
Więcej

Art 209 kk przestępstwo niealimentacji

Art 209 kk Rodzina stanowi podstawową grupę społeczną, na której opiera się całe społeczeństwo. Ochrona jaką państwo roztacza nad tą podstawową komórką społeczną, przejawia się między innymi w reakcji prawnokarnej względem osób popełniających przestępstwa godzące w jej dobro. Nie ulega…
Więcej