Tag Archive: władza rodzicielska

Ograniczenie władzy rodzicielskiej

Czym jest władza rodzicielska? Dziecko od chwili urodzenia aż do uzyskania pełnoletności pozostaje pod władzą rodzicielską swoich rodziców. Jeżeli jedno z rodziców nie żyje albo nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych, władza rodzicielska przysługuje drugiemu z rodziców. To samo dotyczy…
Więcej

Pozbawienie praw rodzicielskich

Pozbawienie praw rodzicielskich   W związku z bardzo częstymi zapytaniami jakie kierują do mnie czytelnicy naszego bloga odnośnie władzy rodzicielskiej, postanowiłam wyjaśnić kilka kwestii związanych z jej posiadaniem czy też-przede wszystkim- pozbawieniem. Najważniejszyn jest, aby zrozumieć istotę władzy rodzicielskiej. Przede…
Więcej