Zmiana kontaktów z dzieckiem

zmiana kontaktów z dzieckiem

zmiana kontaktów z dzieckiem

[kkstarratings]

Zmiana kontaktów z dzieckiem


Wyrok rozstrzygający sprawę kontaktów z dzieckiem nie jest tak „ostateczny” jak na przykład wyrok rozwodowy czy orzeczenie w sprawie podziału majątku. W przypadku orzeczenia w sprawie kontaktów z dzieckiem zawsze możesz wnosić o jego zmianę. Jakie są podstawy do zmiany kontaktów z dzieckiem?

Który Sąd jest właściwy do orzekania o zmianie kontaktów z dzieckiem?


Sądem właściwym do zmiany orzeczenia o kontaktach jest zawsze Sąd Rejonowy wydział rodzinny.

Ważne!

Nawet, w przypadku gdy kontakty zostały ustalone przez Sąd Okręgowy w postępowaniu rozwodowym, o ich zmianie będzie orzekał Sąd Rejonowy.

Wniosek o zmianę kontaktów należy kierować do sądu opiekuńczego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby, której postępowanie ma dotyczyć (dziecka), a w braku miejsca zamieszkania – sąd opiekuńczy miejsca jej pobytu.

Pamiętaj!

Miejscem zamieszkania dziecka pozostającego pod władzą rodzicielską jest miejsce zamieszkania rodziców albo tego z rodziców, któremu wyłącznie przysługuje władza rodzicielska, lub któremu zostało powierzone wykonywanie władzy rodzicielskiej.

Zmiana kontaktów z dzieckiem – podstawy wystąpienia z wnioskiem do sądu


Kodeks rodzinny i opiekuńczy stanowi, iż Sąd opiekuńczy może zmienić rozstrzygnięcie w sprawie kontaktów, jeżeli wymaga tego dobro dziecka.

507 547 649 k.pawlik@adwokaci-mmp.pl

Rozszerzenie kontaktów


Rozstrzygające znaczenie w sprawie kontaktów z dzieckiem ma wzgląd na dobro dziecka. We wniosku nie należy więc podnosić, jako najważniejszej okoliczności stanowiącej podstawę do jego wniesienia np. „jestem już gotowy na częstsze spotkania” czy też „bardzo się zmieniłem”.

Najczęstszą przyczyną wystąpienia z wnioskiem o zmianę kontaktów ( ich rozszerzenie) jest:

 • nie respektowanie przez rodzica u którego przebywa dziecko, dotychczasowego orzeczenia w przedmiocie kontaktów,

 • poprawa relacji rodzica uprawnionego do kontaktów, z małoletnim,

 • wiek dziecka.

Gdy ktoś utrudnia twoje kontakty z dzieckiem (nowy partner matki dziecka, teściowa) to również jest podstawą do zmiany kontaktów. W takiej sytuacji we wniosku powinieneś wskazać aby kontakty odbywały się albo bez obecności danej osoby albo poza miejscem zamieszkania dziecka.

Ważne!

Zmiana kontaktów może polegać również na zaostrzeniu środków ingerencji, jak i na ich złagodzeniu.

Ograniczenie kontaktów


W przypadku, gdy dotychczasowe kontakty nie są zgodne z dobrem dziecka również masz prawo wystąpić o ich modyfikację.

Najczęstszą przyczyną wystąpienia z wnioskiem o zmianę kontaktów (ich ograniczenie) jest:

 • negatywny wpływ uprawnionego do kontaktów, na wychowanie dziecka,

 • niewłaściwe realizowanie kontaktów przez uprawnionego (zabieranie do pubów, spożywanie alkoholu w obecności dziecka itp.),

 • słaba więź dziecka z uprawnionym do spotkań (dziecko boi się rodzica, nie chce chodzić na spotkania).

Jeżeli Sąd opiekuńczy stwierdzi, że ograniczenie kontaktów z dzieckiem nie wywołuje pożądanych, z punktu widzenia dobra dziecka, efektów, wówczas zakaże ich utrzymywania, jeżeli są spełnione przesłanki takiego zakazu. Artykuł 113 ³ kro stanowi jeżeli utrzymywanie kontaktów rodziców z dzieckiem poważnie zagraża dobru dziecka lub je narusza, sąd zakaże ich utrzymywania.

omentarze

 1. Lukasz

  Mam pytanie mój syn ma 5 lat mam uregulowane widzenia z synem raz w tygodniu w niedzielę matka mego dziecka się opiera tzn jak ma kaprys dach syna jak nie chcę to miga się choroba albo że jedzie do rodziny nawet policja nic nie może zrobić że mam widzenia dodam że to jest po za zamieszkanie syna są widzenia proszę o radę 782162297

  Odpowiedz
  1. adwokat Karolina Pawlik

   Dzień dobry
   Jeżeli osoba, pod której pieczą dziecko pozostaje, nie wykonuje albo niewłaściwie wykonuje obowiązki wynikające z orzeczenia albo z ugody zawartej przed sądem lub przed mediatorem w przedmiocie kontaktów z dzieckiem, sąd opiekuńczy, uwzględniając sytuację majątkową tej osoby, zagrozi jej nakazaniem zapłaty na rzecz osoby uprawnionej do kontaktu z dzieckiem oznaczonej sumy pieniężnej za każde naruszenie obowiązku. Może wszczęcie takiego postępowania przeciwko matce dziecka mogłoby okazać się pomocne. W razie dalszych pytań lub wątpliwości zachęcam do kontaktu z naszą kancelarią.

   Odpowiedz
 2. Wojtek

  Witam. Mam pytanie dotyczące ograniczenia widzeń z dziećmi. Rozwód nastąpił z winy małżonki, dzieci w wiek 6 i 9 lat mieszkają ze mną, jednak ze względu na szantaż na mediacjach i rzekomą biedę mojej ex małzonki zgodziĺem się na zapis w wyroku że opieka nad dziećmi jest zbliżona do naprzemiennej.Matka może się spotykać z dzieciakami codziennie od 14 do 18 i w co drugi weekend. Za to nie płaci alimentów. Po ponad pół roku od rozwodu, dzieci nie chca się spotykać z matką,same chcą ograniczenia kontaktów ze wzgledu na nowego partnera ex i jej nieuregulowane miejsce zamieszkania . Ex małzonka opiekuje się dziecmi kiedy jej pasuje i nie interesuje się dziecmi i ich problemami traktując je jako tarczę przed alimentami. Zazwyczaj są to 2 kontakty w tygodniu trwajace po ok 3 godziny. Czy można coś z tym zrobić?

  Odpowiedz
  1. adwokat Karolina Pawlik

   Szanowny Panie
   w każdym momencie może Pan wystąpić do sądu o zmianę sposobu uregulowania kontaktów z dziećmi. Z przedstawionego przez Pana stanu faktycznego wynika, iż faktycznie taka zmiana byłaby w pełni uzasadniona. Jeżeli posiada Pan stosowne dowody potwierdzające przedstawione przez Pana okoliczności to może Pan również wystąpić z powództwem alimentacyjnym. W razie dalszych pytań lub wątpliwości zachęcamy do kontaktu z naszą kancelarią.
   pozdrawiam

   Odpowiedz

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *